close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0358

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is

een

Aan

den

re

„sta

reg

was

oris

uw Hoog Edelemel, hat mide lonan

bestaan voor ditjaar, voor den Comman„

„dant toe te leggen aan den Capitain Luci„

„tenant Fredrik Ostrowskij, welke thans

als Commandant van de Militie alhier

fungeert en zulks zeedert dat hij dien

dienst aanvaard heeft.

Hier door dan het middel van bestaan

§ 406:

die voor een Cap: aan de gesag

voor den Capitain, voor een geheel Jaar

„hebbers der vaartuigen te ver„

„deelen.

en voor den Capitain Luertenant, voor

Agt maanden stilstaande, hebben wij ten

zelven dage beslooten, het eerste voor dit

Jaar, toe te leggen, aan de Gesaghebbers der

en die van Cap: Luijtenant aan

hier narigeerende Comp: vaartuigen en

den opperChiruagin ovan’t Ca„

„steel

het laatste aan den Casteels opperchirurgijn

Christiaan Hoffmann, welke Die

„naaren het zelve het meest benoodigt

hebben: en

§ 407: dij bevrijmoedigen ons deese schikking

voordragt dier gemaakte schik„

„kingen, oversoek om elucundute UW Hoog Edelens eerbiedigst voor te

voor den aanstaande

dragen; terwijl wij intusschen afwag„

„ten hoedanig Hoogst Deselve daar over

in ’t toekomende zullen gelieven te dispon„

„neeren

verzo

„las

van

„wa