close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0446

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: T: C:

L: r u.

Aan den WelEdele Achtbaare Heer.

Johan Adam Schilling.

Gouverneur en Directeur Deezer Provintie.

Wel Edele Agtbare Heer.

Den: Nedrige Teekenaaren hebben ingevolge uwelEoele Agtb: zeer geres„

„pecteerde ordre haar aanboord begeeven op het hier aan het zed hooft leg„

„gende 's E: Comp„s schip 'T Loo, het zelve bevonden diep te treeden als. .

voor op 19: voeten.

„o.

agter „. 20.

waar meede wij verhoopen aan de zeer gerespecteerde ordre van uwel„

„Edele Agtbare voldaan te hebben, de vrijheid neemen ons

met alle verschuldigde Eerbied en Respect te noemen. /:onderstong:

wel Edele Agtbare Heer. ./:lager:/ UwelEdele Agtbare

onderdanige en trouwschuldige Dienaar . ./. was geteekend./.

P„r wolsgaaro en M:„ Hoedap ./. in margine./. Amboina

in ’'t Casteel Neuw: Victovia den 2 Maij A„o 1789. —.

Aan als Boven

Jngevolge uwelEdele Agtb: zeer g’Eerde ordre hebben de

Needrige teekenaaren haar aan boord begeeven op de laats van

Batavia g’arriveerd Compagnies Pantjalling lingen dezelve ge„

„meeten en bevonden lang oversteven 73½: voetdiep in ’t ruum v:to

breed 19½: voet hollandse maat van 11 d=m op Een voet dezelve is

hegt en sterk gebouwd, zoo wel van houdt als ijzer werk, zijn mast

is Even ander het stag gebrooken en desselfs kluif hout is meede

aanstukkend