close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Zaturdag

Sondag

67

oogenblikkelijk na P=lo Zoehoe te vertrekken om aldaar mede een

nieuwe mast te vervaardigen voor de Pantjalling de vriendschap

alzo den Adjudant Lange zijn Ed: heeft laten kennis geeven dat

de mast van dat vaartuig dermaten door de witte meeren ver„

„teerd was, dat daar van geen langer gebruikt gemaakt kon„

„de worden, latende de Heer Gouverneur met eenen ordre af„

„gaan aan gem: adjudant Lange om zodra een nieuwe mast

voor op gem: vaartuig in gereedheid gebragt zoude zijn de Hongij

met de uit de Laay baaij na P=lo Loehoe voor afgezondene orem„

„baijen na P=lo Pikas te volgen alzo zijn welEd: Achtb: dezelve

aldaar zoude blijven inwagten, Manipas resident bij den Heer

Gouverneur tot savonds ten 8: uuren verbleeven wezende ver„

„trok als toen weder na zijn residentie

den 25: October smorgens ten 4: uuren, ligte de vloot het am„

„ker en maakte zijl na het land van Afschoedie alwaar dezelve

's avonds om 9: uuren aankwam en de dreggen liet vallen en

aldaar verbleef tot

den 26: October als wanneer smorgens ten haelf 5: uuren het

anker weder opgehaald en de reise na het Eijland Bonoa voort„

„gezet wierde; dog in de bogt van Bonoa smorgensten 10: uuren.

gekomen zijnde moeste het anker wegens de sterke stroom

weder in de grond gelaten worden, gaande den Eerw: Heer Heij=

met den opperchirurgijn van ’t Casteel daar op met des gouver„

„neurs kleine orembaij voor af na die negorij ter verrigting

van Kerkelijke bestellingen, de stroom een korte poostyjd daar

na