close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0483

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Zaturdag

Sondag

67

oogenblikkelijk na P=lo Zoehoe te vertrekken om aldaar mede een

nieuwe mast te vervaardigen voor de Pantjalling de vriendschap

alzo den Adjudant Lange zijn Ed: heeft laten kennis geeven dat

de mast van dat vaartuig dermaten door de witte meeren ver„

„teerd was, dat daar van geen langer gebruikt gemaakt kon„

„de worden, latende de Heer Gouverneur met eenen ordre af„

„gaan aan gem: adjudant Lange om zodra een nieuwe mast

voor op gem: vaartuig in gereedheid gebragt zoude zijn de Hongij

met de uit de Laay baaij na P=lo Loehoe voor afgezondene orem„

„baijen na P=lo Pikas te volgen alzo zijn welEd: Achtb: dezelve

aldaar zoude blijven inwagten, Manipas resident bij den Heer

Gouverneur tot savonds ten 8: uuren verbleeven wezende ver„

„trok als toen weder na zijn residentie

den 25: October smorgens ten 4: uuren, ligte de vloot het am„

„ker en maakte zijl na het land van Afschoedie alwaar dezelve

's avonds om 9: uuren aankwam en de dreggen liet vallen en

aldaar verbleef tot

den 26: October als wanneer smorgens ten haelf 5: uuren het

anker weder opgehaald en de reise na het Eijland Bonoa voort„

„gezet wierde; dog in de bogt van Bonoa smorgensten 10: uuren.

gekomen zijnde moeste het anker wegens de sterke stroom

weder in de grond gelaten worden, gaande den Eerw: Heer Heij=

met den opperchirurgijn van ’t Casteel daar op met des gouver„

„neurs kleine orembaij voor af na die negorij ter verrigting

van Kerkelijke bestellingen, de stroom een korte poostyjd daar

na