close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0505

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sondag

78.

dat zig den Rebel noekoe met 10: papoese Corcorren van Avoor

in de rivier Lammangsaij Timor schuil hield aldaar een huijs ge„

„bouwd had en woonagtig was; op dit rapport gelaste den Heer Gou„

„verneur den vendrig Fockens om met de evengem: Inlanders

en de onder zijn Comando gestelde vaartuigen en Alphoeren na„

de rivier te scheppen en dezelve te bezetten ende Alphoeren aldaar

ook aan land te doen treeden en eroekoe alzo van de land zijde zo

wel de occagie tot vlugten te beneemen als van de zeekant, en om

die Expeditie niet te vroeg te doen uittekken belast den Heer Gou„

„verneur alle de Corre Corren en orembaijs hoofden, om zo min bij

’t ligten van ’t anker als onder ’t scheppen eenig roemoer of getier

te maken maar gom en tief te doen swijgen tot nadere ordre.;

Dit verrigt zijnde ging de vloot 's avonds ten 8: uuren zonder sein

schoot te doen onderzeijl scheppende tot

den 9: November wanneer den voornoemden vendrig Fockens

met de onder zijn Commando staande vaartuigen met het krieken

van den dag de vloot verliet ter volvoering der ontfangene ordres

terwijl de vloot zelve smorgens ten 6:' uuren zonder sein schoot het

anker bij de rivier kabaijloca liet vallen; gaande den Heer

na„

gouverneur daar, bi 9: uuren met de Hongij Vrienden onder ekcorte

der lijfwagt en de in de vloot zijnde militairen aan de wal; en na

dat zijn welEd: Achtb: de hier zijnde rivier de naam van waijl

Rame Rame gegeven en de de daar bij aanstrand staande fraaije

boomen bezigtigd hadde, keerde hoogst denzelve smiddags ten 1:

uuren weder te rug na de Ardmiraals Corcorre voorziende zig de

vloot hier van water en brandhout en ging s avonds bij 8: uuren

weder