close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0511

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Donderdag

81

na hun vaartuig overbrengen met ordre aan hun Hoofd

om een wakend oog op hen te vestigen ten einde loon na

werken te kunnen ontfangen wanneer er overtuigende be„

„wijsen van hunne schuld inkomen mogten; scheppende de

vloot vervolgens langs de wal na de Negorij Rarakit alwaar

dezelve op

den 13: November smorgens ten 5: uuren aankwam en het an„

„ker voor die Negorij liet toegaan komende daar na bij 6: uuren

met een kleine Jonk aanboord van de Admiraals Corcorre den

Capitain van het bij die Negorij leggende gehugt kellemodij in

naame Abdul Rahim Maijnalie met nog twee Inlanders den

Heer Gouverneur uit naam hunne mede dorpelingen homagie

bewijsende met ootmoedige bede dat hen derzelver voorgaande misbe„

„drijven goed gunstiglijk vergeeven en zij dus in genade onder de ge„

„hoorzaamheid der Comp:e weder aangenoomen mogten worden

als betuigende veel rouw en leedweesen te hebben over het huis vesten

en assisteeren van den rebelleerende Tidors Prins Nolkoe die zij

op afvraage verklaarden niet te weeten waar hij zig tans ont„

„houd maar wel gehoord dat hij voor 20: dagen geleden met bij

na 100: Corcorren van Salwattij vertrokken zoude wezen zon„

„der te weeten werwaards; De Heer gouverneur dit een en an„

„der aangehoord en rijpelijk overwogen, en daar bij ook in aan„

„merkinge genomen hebbende dat hoe strafschuldige ook de„

„ze dorpelingen zijn ter zaake van hunne tot dus lange beloon„

„de weder spannigheid in aankleeving van den Rebel eoekoe

zij egter uithoofde hunner vrijwillige schuld bekentenis eenige

verschoning