close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0532

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

geweldig tegens de borst stiet wierd hen egter te verstaan gegeven

dat zij zig daar aan voor eerst en tot nadere ordre moesten

onderwerpen, dan vermits den radja van wermama nog kwam

te spreeken van 9: stuks aan gem: rivier leggende doussongs

die mede onder haar in disput waren, met versoek dat dezel„

„ve aan zijne negorij mogten toegeweesen worden; zo gelasten

den Heer gouverneur de radjas van Tobo en Aatoemetten

als naast die landen grensende en dus van de billijkheid van

wederzijdsche pretentien de meeste kennisdragende om dit ver

„schil te onderzoeken en nabillijkheid in der minne bij te leg„

„gen en zijn welEd: Agtb: daar van te Saparana kennis te

geven op dat door parthijen advers een behoorlyke acte van

die overeenkomst gepasseert en vervolgens door welm: Heer

Gouverneur, na bevinding van zaken geconfirmeerd kan=

worden ter afsnijding van verdere verschillen en oneenig„

„heeden.

Hier verder niets te verrigten zijnde keerde den Heer gou„

„verneur ten 10:' uuren weder na boord van de Admiraals Cor„

„corre en liet 's agtermiddags ten 2: uuren sien tot het anker

ligten geven, waar op de vloot onder de riemen raakte en

met een ev: w: wind voor bij Hatiahoe, Toenisaij en Polie

na Laimoe schepte, bij welke gehugt snagts ten 12: muren

het anker toeging in de vloot leggen bleef tot

Sondag den 23: November smorgens ten 4: uuren wanneer de

vloot het anker op gedaane sein schoot weder ophaalde

en de reijse na Haija vorderde smorgens ten 6: uuren

Kwam.