close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

saboa, alwaar den Heer gouverneur met de Hongij vrienden zit„

„plaats nam, en aan den Pattij van Roemakaij en orangkaijs van

Koelor en Tihoelale benevens derzelver oudstens en gemeene Dorpe„

„lingen vroeg of zij iets voor te brengen, te klagen dan wel te ver„

„zoeken hadden: deze vragen door die van Roemakaij en Koelor ge„

„zamentlijk met neen b'antwoord zijnde, verzogt den orangkaij van

Pchoelale Esasias Salwanie om van zijn regentschap ontslagen

te mogen worden uit hoofde van de swackheid zijner Negorij als

slegts uit 32: koppen bestaande waar mede de Post Hoorn te pe„

„lauw en zijne kerk onmogelijk te gelijk vervaardigt konden

worden en hij dierwegens egter ligtelijk in ongelegenheeden ge„

„raaken konde te meer sommige zijner onderhoorige niet na

hem luisterden dat door zijne oudstens egter tegengesprooken

wierde, weshalven dezen kleinmoedigen orangkaij met dat ver„

„soek na Haroeko gerenvoijeert en toezegging gedaan wierd

dat de Heer gouverneur aldaar komende het zelve in nadere

overweging zoude neemen Den Heer gouverneur daar na

wandeling in de nregorij doende bezigtigde tevens de kerk school

en schoolm: woning welke twee laatste gebouwen nog redelijk

wel waaren, dog in de kerk manqueerden nog de Predikstoel

eenige gestoeltens mitsg:s de deuren; weshalven zijn welEd

Achtb: den Patty en oudstens op het ernstigste gelaste die ge„

breeken ten eersten te moeten verhelpen, sub pane overhun„

„ne nalatigheid na merite gecorrigeert te zullen worden.

De Negorij Koelor vervolgens door den Heer Gouverneur als

„mede bezigtigd en in een redelijke toestand bevonden zynde dog

aller slegts de woning van den orangkaij zo recommandeerde

zijn