close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0546

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

saboa, alwaar den Heer gouverneur met de Hongij vrienden zit„

„plaats nam, en aan den Pattij van Roemakaij en orangkaijs van

Koelor en Tihoelale benevens derzelver oudstens en gemeene Dorpe„

„lingen vroeg of zij iets voor te brengen, te klagen dan wel te ver„

„zoeken hadden: deze vragen door die van Roemakaij en Koelor ge„

„zamentlijk met neen b'antwoord zijnde, verzogt den orangkaij van

Pchoelale Esasias Salwanie om van zijn regentschap ontslagen

te mogen worden uit hoofde van de swackheid zijner Negorij als

slegts uit 32: koppen bestaande waar mede de Post Hoorn te pe„

„lauw en zijne kerk onmogelijk te gelijk vervaardigt konden

worden en hij dierwegens egter ligtelijk in ongelegenheeden ge„

„raaken konde te meer sommige zijner onderhoorige niet na

hem luisterden dat door zijne oudstens egter tegengesprooken

wierde, weshalven dezen kleinmoedigen orangkaij met dat ver„

„soek na Haroeko gerenvoijeert en toezegging gedaan wierd

dat de Heer gouverneur aldaar komende het zelve in nadere

overweging zoude neemen Den Heer gouverneur daar na

wandeling in de nregorij doende bezigtigde tevens de kerk school

en schoolm: woning welke twee laatste gebouwen nog redelijk

wel waaren, dog in de kerk manqueerden nog de Predikstoel

eenige gestoeltens mitsg:s de deuren; weshalven zijn welEd

Achtb: den Patty en oudstens op het ernstigste gelaste die ge„

breeken ten eersten te moeten verhelpen, sub pane overhun„

„ne nalatigheid na merite gecorrigeert te zullen worden.

De Negorij Koelor vervolgens door den Heer Gouverneur als

„mede bezigtigd en in een redelijke toestand bevonden zynde dog

aller slegts de woning van den orangkaij zo recommandeerde

zijn