close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0548

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

orembaijen overstapten; scheppende de Admiraals Corcorre nog verscheidene

reijsen rond en vertrokken als toen weder na de wal

komende om half 7: uuren almede aanboord van de Admiraals

Corcorre den Heer gouverneur verwelkomen het hoofd deses districts

DE: m:r Daniel Jacob Blondeel, die na ’t gebruiken van een

glaasje morgen drank, weder na de wal vertrok om zijn welEd:

Achtb: aldaar te ontvangen

Bij 7: uuren kwam hier ook bij den Heer gouverneur aan boord

den orangkaij van Latoehalat rapporteerende dat met zijn orembaij

weder iede vloot is aangekoomen; en dat den Luitenant der Arthille„

„rij streck van waij met een kleine orembaij na Ambon is vertreok„

„ken over 7: uuren ging den Heer gouverneur onder het lossen van

13: bassen met deszelvs kleine orembaij na de wal alwaar zijn welEd:

Achtb: gerecipieerd wierd door ’t opperhoofd Blondeel en eenige van

de onder dit Comtoir zorteerende Inlandse Regenten ende voor„

„naamste van de alhier dienstdoende Dienaaren; gaande voorts

onder escorte van zijn welEd: Achtb: Lijfwagt onder opgeregte

praalboogen tusschen dewelke de alhier bescheidene militairen

in twee rijen met hun wapenen mitsg:s de Inlanders van ver„

„scheidene alhier gelegene Negorijen gerangeert stonden na des

opperhoofds woning; werdende zijn welEd: Achtb: door der laatst

gem: officieren bij het door passeeren met spontong en vendel

gesalueerd en door een parthij Inlandse voorvegters voorgegaan,

Aan de woning van ’t opperhoofd gekomen zijnde, zo wierd zijn

wel Ed: Achtb: andermaal verwelkomt en het opperhoofd pre„

„senteerde op een overdekte zilvere schootel aan zijn welEd: Agtb:

de sleutels van ’t fortres, dewelke door Hoogst denzelve even

aangeraakt