close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0572

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en leveren op dat de gebouwen van dit Comtoir eindelijk toch eens in een

bekwamen staat geraken mogen

Deze schikking afgehandelt zijnde, wierd op last van zijn wel Ed: Agtb:

door de Inlandse Boode de verzoekeren binnen geroepen waar op te voor„

scheim kwam den oud orangkaij van de Negorij Laricque Papisiri

Loesepa aan zijn wel Ed: Agtb: onder vertooning van zijn aarmoedige

in dessolaaten toesland verzoek doende dat het zijn wel Ed: Agtb: goed„

„gunstig mogte behagen aan den thans regeerende orangkaijen zijne

oudstens te gelasten dat ze aan hem volgens de oude Inlandse usantie

maandelijks vier quarts mogten bezorgen om door hem even als andere

oude Regenten, tot zijnen dienst g'emploijeert te kunnen worden, Dat ver„

zoek door de gezamentlyke Leeden en Regenten als redelijk en billijk aan„

gemerkt zijnde, zo weerd zo wel de presenten orangkaij, als desselfs ond=

stens gecommandeert om aangemelde oud Laricques Regent Maan„

delijks te bezorgen twee insteede van vier quaots wijl dit Doop door het

verloop van verscheide ingesetenen te zwak geworden is om meerder volk

te kunnen misse„

Nog verzogt voorsz: ondorang haij van Paricque dat de Negorijs vol„

keren mogten geordonneert worden om aan hem te voldoen het geene deselve

aan hem schuldig waren dog vermits de daar van zijnde bewijsen na zijn

zeggen niet bij hem, maar inhanden van den Inlandse Roode waren om

aanmaning te doen zo gelaste zijn wel Ed: Agtb: het hoofd Martens, om

na de wettigheid dier schulden het nodige onderzoek te doen en gev: oud Regent

de nodige adsistentie te verleenen tot de invordering zijner uijtstaande

wettige schulden

Vervolgens