close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0587

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

19

groot rd:s 100 ten laste van zeekeren Inlander van Loemoij,

op Amblauw geleegen en name Torassa Ragman,

en vermits dien Inlander reets overleeden is zo wierd des„

selfs klein zoon den presenten orangkaij van Loemoij in

name Rachman die hier mede present was, geroepen

en hem die obligatie voorgehouden de wettigheid der schuld

door hem erkent en aangenomen zijnde, dezelve na de kleijne

Hongij voor reekening van zijn voorm: groot vader te zullen

voldoen, zo nam daar mede genoegen opgem: gemagtigde der

wed=e de veer, weshalven de promte nakoming hier van den Re„

sident Mazel aanbevoolen wierd

Nog kwam binnen den soldaat aan de pen Dirk Bruins

verzoekende den Heer Gouverneur uit naam van zijn Moeder de

wed: Bruins ten einde 't zijn wel Ed Agtb: mogte behagen ordre te

stellen tot de incassatie van zijn overleeden vaders uitstaande schul„

„den, waar toe den Resident Mazel door zijn Moeder reets voorlange

qualificatie verleend was, dog daar van nog niet of zeer weinig in„

„gekomen zo zijn uit aanmerking die vrouw een behoeftige wed:e is de

Regenten deses districts door zijn wel Ed: Agtb: op ’t ernstigste vermaand

om die schulden ten eersten te verevenen en hunne ondergestelde

daar toe mede te verpligten met recommandatie aan den Resident

om te zorgen, dat hier aan zonder langer dilaij prompt vol„

daan werde.

Vervolgens presenteerden den Inlander van Kaijelie in name NNazar

een