close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijn, een quantiteit van 2409: lb: bedurven garioffel en

moernagulen van het Jongst gewas en dat daar van de asche

in zee geworpen is

Terwijl almede goedgevonden wierde notitie te houden

dat het ten dezen Comptoire berustende Prothocol door de

Leeden dezer vergadering wolsgaard en Hoffmann ten

overstaan van den fiscaal der Hongi Vloot behoorlyk gevi„

„siteerd en wel bevonden is; blijkens daar van ingekomen

schriftelijk berigt.

Hier na kwam binnen den soldaat in sComp:s dienst

Louis Hehanoesa van Titawaij verzoek doende om mits

hoogen ouderdom uit 'sComp:s dienst ontslagen en dat daar en

tegen weder als zodanig in gem: dienst aangenoomen mog„

„te worden deszelfs zoon in name Johannes Achanoesa

van Saparoua oud 20: Jaaren, zo is vermits dit Comtoir

in de presente tijd veel meer versterking als verswakking

van militairen vereischt verstaan en beide die verzoe„

„ken te bewilligen en dien volgende Louis Hehanoesa

uit dien dienst ontslaan met Cesseering zijner gagie op hee

„den dog daar en tegen zijn voorsz: zoon Johannes He„

„hanoesa weder voor soldaat in den dienst aantenee

„men met de besolding van ƒ 9: termaand en een vijf.

Jarig verband ingaande met medio dezer

Nog wierd goedgevonden op zijn verzoek als zoldaat

in dienst der EComp:e aan te neemen Lucas smith van

Saparoua oud 25: Jaaren met de gagie van ƒ9: termaand

en een vijf Jarig verband met med=e dezer ingaande

Haherob