close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0612

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zijn, een quantiteit van 2409: lb: bedurven garioffel en

moernagulen van het Jongst gewas en dat daar van de asche

in zee geworpen is

Terwijl almede goedgevonden wierde notitie te houden

dat het ten dezen Comptoire berustende Prothocol door de

Leeden dezer vergadering wolsgaard en Hoffmann ten

overstaan van den fiscaal der Hongi Vloot behoorlyk gevi„

„siteerd en wel bevonden is; blijkens daar van ingekomen

schriftelijk berigt.

Hier na kwam binnen den soldaat in sComp:s dienst

Louis Hehanoesa van Titawaij verzoek doende om mits

hoogen ouderdom uit 'sComp:s dienst ontslagen en dat daar en

tegen weder als zodanig in gem: dienst aangenoomen mog„

„te worden deszelfs zoon in name Johannes Achanoesa

van Saparoua oud 20: Jaaren, zo is vermits dit Comtoir

in de presente tijd veel meer versterking als verswakking

van militairen vereischt verstaan en beide die verzoe„

„ken te bewilligen en dien volgende Louis Hehanoesa

uit dien dienst ontslaan met Cesseering zijner gagie op hee

„den dog daar en tegen zijn voorsz: zoon Johannes He„

„hanoesa weder voor soldaat in den dienst aantenee

„men met de besolding van ƒ 9: termaand en een vijf.

Jarig verband ingaande met medio dezer

Nog wierd goedgevonden op zijn verzoek als zoldaat

in dienst der EComp:e aan te neemen Lucas smith van

Saparoua oud 25: Jaaren met de gagie van ƒ9: termaand

en een vijf Jarig verband met med=e dezer ingaande

Haherob