close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0620

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

diensten die zij op de Pas Baguala moesten verrigten ons

„slagen en direct onder dit Comptoir Haroeko gesteld wor

„den ter gemoed koming van den dubbelden Last die hij

als nu te dragen hadden; zo is alvoorens over dit versoek

te disponeeren goedgevonden de retroacto hier omtrent na

te zien en als dan zodanige schikking te maken als met

de billijkheid strookende is.

Daar en tegen wierd goedgevonden den orangkaij van

Pihoelale Esaias Salawanie op desselfs daar hoe gedaane

ernstige instantie behoudens honneur uit het bestier dier

negorij te ontslaan ende wettige pretendenten die daarom

versoek willen doen te renvoijeeren na ’t hoofd Casteel ter„

„wijl ’t p:l gezag over die negorij intusschen opgedragen,

wierde aan de tweede stem derzelve in name.

De geweeren en wapens ten deesen Comptoire door den

Capitain Luijtenant militair Fredrik Ostrowskij ge„

„visiteerd en navolgens ingekomene rapport in een zeer sin„

„delijken staat bevonden zijnde, behalven 7: p:s die reparan„

„tie nodig hebben zo gelast de Heer gouverneur t Hoofd

koenes om dezelve tot dat einde bij eerste gelegen heit na

’t hoofd Comptoir op te zenden

Door de leeden deser vergadering wolsgaard en Hoffmann

ten overstaan van den fiscaal der Hongij van Clootwijk het

Prothocol alhier berustende mede gevisiteerd en wel be„

„vonden zijnde zo wierd verstaan hier van dese notitie te houden

Ook wierd goedgevonden op hun versoek in dienst der E: Comp=e

aan te neemen, de Jongelingen van Europeese Bloede

Johannes