close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 21: Maij 1733.

Zoldij reecq: voor t bedragen van

dien te doen belasten, om haar daar

door inden aanstaande wat beter

sorge te doen dragen in het vervoe„

ren van sComp:s provisien na de

buyten Comptoiren

Laastelijk gaf de protemoore gesag„

„hebber de leden des raads te kennen

dat van meeninge was met dit mooien

handsaam weer, ter voldoeninge aen de

gevenereerde ordre der hooge Edele

Heeren 17:en in't Patria en haar hoog

Edelens tot Batavia, op overmorgen

een begin temaken met het visiteeren

der percquen en opneming van sComp:s

rheele Effecten en gebouwen in dit gou

vernement en tot sijn E: assistentie mits

de indispositie van de leden, mede te

nemen, den p„l secret:s deser vergadering

Pieter van beuning en den Cassier

Jacobus Dadelbeek en op dat alles in

sijn E: absentie ordentelijk soude mogen

toegaen oordeelde sijn E: noodsakelyk

tesijn het gesag soo lange overtegeven

aen den Capitain otto twalt koolwager

en den Coopman en fiscaal Nicolaes

Bormeester gevende aen haar lieden

over, een door sijn E: en gereetheijt

gebragte