close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

225

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733:

Ternaten

Aan D' E: E: agtb: Heer

Elias De Haaze

gouverneur en directeur benevens

den raad aldaar

E: E: Erntfeste agtb: man„

„hafte wijse, voorsienige

seer genereuse heer en

vrieneen:

Bij retour van de alhier thuijs ho

„rende Chialoup de bierkan en het

arrivement van den Coopman Marten

Lelevelt op den 19:' der gepasseerde

maend aug„o sijn ons wel toegebragt

geworden uEE: agtb: altoos aange„

name letteren van den eersten Julij

bevorens verseld van een missive door

de illustre hooge indiasche regeringe

ten gelijde van derthien percken ben

gaelse lywaten aen ons gecarteert, ie„

vens het af schrift van sodanigen

briev als uE E: agtb: op den 20:' Junij

per den schepe Middelwout den gem

haar Hoog Edelens hebben afge„

vaardige en dat nog twee extract

resolutien nopens het beroemen der

prijsen op de Jongst tot Costij aan

gebragt