close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0239

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

225

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733:

Ternaten

Aan D' E: E: agtb: Heer

Elias De Haaze

gouverneur en directeur benevens

den raad aldaar

E: E: Erntfeste agtb: man„

„hafte wijse, voorsienige

seer genereuse heer en

vrieneen:

Bij retour van de alhier thuijs ho

„rende Chialoup de bierkan en het

arrivement van den Coopman Marten

Lelevelt op den 19:' der gepasseerde

maend aug„o sijn ons wel toegebragt

geworden uEE: agtb: altoos aange„

name letteren van den eersten Julij

bevorens verseld van een missive door

de illustre hooge indiasche regeringe

ten gelijde van derthien percken ben

gaelse lywaten aen ons gecarteert, ie„

vens het af schrift van sodanigen

briev als uE E: agtb: op den 20:' Junij

per den schepe Middelwout den gem

haar Hoog Edelens hebben afge„

vaardige en dat nog twee extract

resolutien nopens het beroemen der

prijsen op de Jongst tot Costij aan

gebragt