close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bandaonder dato 21 Mar 1733.

alhier laten aenkundigen om met ’t

kloppen der genoeg doorrookr noten

massihalen een begin temaken; en waar

mee zij thans ook bezig zyjn zullende

net manqueren om gemelte specerij of

den 9:' der aanstaande maend xber: voor reecq:

van d’ EComp: t' ontfangen;

voorts. insteere ik mij om p„r naesten boven

mijn gedanen Eijsch bij brievje van 2. deser

met 15: p:s gecattoeneerde dekens 20. p:s gin„

„gang pinasse, en 50. kann: lampoly geriefd:

temogen werden wijders dese voor tegen„

woordig niet verder uijt te breijde wete

zoo zal ik met veel agting en eerbied

blijve /:onderstond:/ als voren :/ was gete

kent:/ L=s welman /:ter zijde:/ waijer

adi 16:' 9ber: 1732.

Ceira

aan als voren

Desen dient om uE: g’Eerde te Communi„

ceeren dat alles hier nog in redelijk wel„

slant is aangaende de kalk over nu

eenige dagen, door het sterk waijen

en ele bronding niet kunnende steenen

laeten breken maar nu tot stilstant

is gekomen mijn uijtteste devoir weder

laeten