close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0356

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bandaonder dato 21 Mar 1733.

alhier laten aenkundigen om met ’t

kloppen der genoeg doorrookr noten

massihalen een begin temaken; en waar

mee zij thans ook bezig zyjn zullende

net manqueren om gemelte specerij of

den 9:' der aanstaande maend xber: voor reecq:

van d’ EComp: t' ontfangen;

voorts. insteere ik mij om p„r naesten boven

mijn gedanen Eijsch bij brievje van 2. deser

met 15: p:s gecattoeneerde dekens 20. p:s gin„

„gang pinasse, en 50. kann: lampoly geriefd:

temogen werden wijders dese voor tegen„

woordig niet verder uijt te breijde wete

zoo zal ik met veel agting en eerbied

blijve /:onderstond:/ als voren :/ was gete

kent:/ L=s welman /:ter zijde:/ waijer

adi 16:' 9ber: 1732.

Ceira

aan als voren

Desen dient om uE: g’Eerde te Communi„

ceeren dat alles hier nog in redelijk wel„

slant is aangaende de kalk over nu

eenige dagen, door het sterk waijen

en ele bronding niet kunnende steenen

laeten breken maar nu tot stilstant

is gekomen mijn uijtteste devoir weder

laeten