close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

243

dat de Heer Gouverneur het fort en daar in staande gebouwen

eens geliefd te komen bezigtigen, onder te kenne gave, dat mees„

„tendeels der Houtwerken aldaar, zodanig verrot en vergaan

waren, dat niet in staat is om ’t dak van de Nagul Pakhuij

„sen, voor de lekkagie te kunnen tegenhouden werhalven

zijn Edele Zig ook op stond derwaards vervoegde en bevond

alles nog in denzelven vervalle staat als in anno passato,

waaromme Hoogst denselven ’t Hoofd Blondeel recom„

mandeerde, het een en ander zo veel mogelijk, voor ligte

reparatien te onderhouden en het dak van het Nagul Pak„

huijs, ter voorkoming van Zwaarder lekkagien, met adap„

„pen te verhelpen.

waarna van daar terug gekeerd en om halff 6: uuren de

Hongij vrienden, Jnlandsche Regenten en mindere sComp Die„

naaren aan 't opperhoofds wooning verscheenen zijnde, nam de

Heer Gouverneur van ’t Hoofd Blondeel en desselfs Huijsvrouw

afscheijd, mitsg=s van den Eerm=m D:o Zomerdijk, die op Hatoano

en van daar vervolgens tot Amaheij, zijn kerkelijke visite zal

moeten vervolgen; werdende invoegen en onder het zelfde salut

en Ceremonien als bij aankomst, tot het Strand geconduiseerd,

terwijl de Heer Gouverneur het Hoofd Blondeel op zijn ver„

zoek excuseerde, zijn Edele verder uijtgeleide te doen; en voorts

naarboord van de Corre Corre Bonoa vertrok, daar gekomen zijn„

de