close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7942

Volgnummer

0523

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

243

dat de Heer Gouverneur het fort en daar in staande gebouwen

eens geliefd te komen bezigtigen, onder te kenne gave, dat mees„

„tendeels der Houtwerken aldaar, zodanig verrot en vergaan

waren, dat niet in staat is om ’t dak van de Nagul Pakhuij

„sen, voor de lekkagie te kunnen tegenhouden werhalven

zijn Edele Zig ook op stond derwaards vervoegde en bevond

alles nog in denzelven vervalle staat als in anno passato,

waaromme Hoogst denselven ’t Hoofd Blondeel recom„

mandeerde, het een en ander zo veel mogelijk, voor ligte

reparatien te onderhouden en het dak van het Nagul Pak„

huijs, ter voorkoming van Zwaarder lekkagien, met adap„

„pen te verhelpen.

waarna van daar terug gekeerd en om halff 6: uuren de

Hongij vrienden, Jnlandsche Regenten en mindere sComp Die„

naaren aan 't opperhoofds wooning verscheenen zijnde, nam de

Heer Gouverneur van ’t Hoofd Blondeel en desselfs Huijsvrouw

afscheijd, mitsg=s van den Eerm=m D:o Zomerdijk, die op Hatoano

en van daar vervolgens tot Amaheij, zijn kerkelijke visite zal

moeten vervolgen; werdende invoegen en onder het zelfde salut

en Ceremonien als bij aankomst, tot het Strand geconduiseerd,

terwijl de Heer Gouverneur het Hoofd Blondeel op zijn ver„

zoek excuseerde, zijn Edele verder uijtgeleide te doen; en voorts

naarboord van de Corre Corre Bonoa vertrok, daar gekomen zijn„

de